Kaikki vastaukseni IS:n vaalikoneeseen

Posted on Posted in Helsinki, Kuntavaalit

1. Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

Jokseenkin eri mieltä.

Miten maahanmuuttajataustaisuus määriteltäisiin? Maahanmuuttajataustaiset lapset eivät ole taidoiltaan ja tarpeiltaan yhdenmukainen joukko, jota voi kohdella samalla tavalla. Selvää on kuitenkin se, että jos koulussa on paljon lukemaan ja kirjoittamaan opettelevia eri-ikäisiä lapsia, jotka eivät voi edetä ikäryhmänsä kanssa samassa tahdissa, kyseinen koulu tarvitsee enemmän voimavaroja kuin sellainen, jossa samanikäiset lapset voivat edetä suurin piirtein samaan tahtiin.

2. On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

Jokseenkin eri mieltä.

Veroäyriä nostamalla itse asia, eli yli varojen eläminen, siirtyy hetkellisesti eteenpäin, mutta ongelma on taas uudestaan edessä myöhemmin. Verojen kiristäminen myös heikentää ostovoimaa.

3. Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

Jokseenkin samaa mieltä.

Monissa eri yhteyksissä on todettu ja tutkittu, että kasvissyönnin lisääminen olisi sekä yksilön että ympäristön kannalta parempi ja kestävämpi valinta.

4. Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

Jokseenkin samaa mieltä.

Hädässä olevia ihmisiä pitää auttaa, se on sivistyneen yhteiskunnan velvollisuus.

5. Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

Jokseenkin samaa mieltä.

Kyllä, jos palveluiden ulkoistaminen kunnilta yrityksille tarkoittaa parempia, laadukkaampia ja kuntalaisen näkökulmasta saavutettavampia palveluita. Palveluiden ulkoistaminen ei kuitenkaan ole itseisarvo tai päämäärä.

6. Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

Jokseenkin eri mieltä.

Asuinalueesta ei voi päätellä ihmisten palvelujen tarvetta erilaisissa elämäntilanteissa.

7. Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

Jokseenkin samaa mieltä.

Helsinki on avoin, suvaitsevainen ja monikulttuurinen kaupunki. Meillä jos kenellä on edellytyksiä turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen.

8. Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

Jokseenkin samaa mieltä.

Kaupungistuminen kasvattaa metropolialueiden merkitystä tulevaisuudessa, eikä pääkaupunkiseutu ole poikkeus. Pääkaupunkiseutua kannattaisi rakentaa mieluummin yhdessä kuin jokainen kaupunki yksin. Pääkaupunkiseudun kuntien muodostama metropoli yksinkertaistaisi myös hallintokulttuuria.

9. Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

Täysin eri mieltä.

Talousongelmia ei selätetä kirjojen lainaamisesta perittävillä maksuilla. Suomi on kuuluisa kirjastolaitoksestaan. Mahdollisuuksia lukea ja sivistää itseään ei tule rajoittaa, varsinkin kun (media)lukutaidon merkitys korostuu entisestään kaikenlaisten vaihtoehtoisten faktojen levittämisen myötä.

10. Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

Jokseenkin eri mieltä.

Kulttuuripalveluista ei tarvitse eikä pidä säästää.

11. Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

Jokseenkin samaa mieltä.

Päivähoitomaksuihin voisi lisätä maksuluokkia niin, että keskituloisten rasite pienenisi.

12. Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

Jokseenkin eri mieltä.

Joidenkin arvioiden mukaan Helsingin kuntavero nousisi jopa 1,5-2 prosenttiyksikköä, jos julkisesta liikenteestä tehtäisiin maksutonta. Korotus olisi liian kova. On hyvä, että HSL tarjoaa alennuksia erilaisille ryhmille kuten opiskelijoille ja eläkeläisille. Käyttäjien ja kaupunkien osuutta HSL:n rahoituspohjasta voisi myös tarkastella.

13. Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

Jokseenkin eri mieltä.

14. Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

Jokseenkin eri mieltä.

Asuntopolitiikan kautta maan pitää perustua kysynnälle. Jo pitkään on ollut meneillään kehitys, jossa ihmiset muuttavat maaseudulta kaupunkeihin ja kaupunkiseuduille, joissa työllistymisen mahdollisuudet ovat paremmat. Kaupungistuminen on globaali megatrendi, joka vaikuttaa myös Suomeen, halusimme sitä tai emme. Kaupunkien täytyy vastata siihen tiivimmällä kaupunkirakenteella ja älykkäämmillä palveluilla.

15. Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

Jokseenkin eri mieltä.

Koulun oppilaiden ja opettajien tulisi yhdessä määrittää ns. puhelinetiketti ja sopia puhelimen käytöstä tunneilla. Käyttö ei saa häiritä opetusta tai oppimista.

16. Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

Jokseenkin eri mieltä.

Peruskoulun pitää pysyä yhtenäisenä, jotta se tarjoaa kaikille oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet jatko-opintoihin. Opetusta voidaan silti järjestellä niin, että toisinaan luokat jaetaan pienempiin ryhmiin. Tietyissä aineissa luokan jakaminen pienempiin ryhmiin voi olla tarkoituksenmukaista ja parantaa kaikkien oppimisen edellytyksiä.

17. Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

Jokseenkin eri mieltä.

Kyseenalainen toiminta ja epämääräinen rahankäyttö tulevat aina enemmin tai myöhemmin esiin. Sosiaalinen media, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja perinteinen media ovat siinä avaintekijöitä.

18. Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

Jokseenkin eri mieltä.

19. Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

Jokseenkin eri mieltä.

Ei ihmistä voi rangaista siitä, että hän pyytää rahaa ruokaan. Kerjäämiseen liittyviä lieveilmiöitä kielto ei poistaisi.

20. Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

Jokseenkin samaa mieltä.

21. Eutanasia pitäisi sallia.

Jokseenkin samaa mieltä.

22. Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtua omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

Jokseenkin eri mieltä.

Olen jokseenkin eri mieltä, sillä olisi vaikea osoittaa jokaisen kohdalla yksiselitteisesti, mikä on lopulta henkilön itsensä aiheuttamaa ja mikä ympäristön ja perimän vaikutusta terveyteen.

23. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin samaa mieltä.

Kyllä, onhan jo kuitenkin 2017.

24. Suomalaisten auttaminen olla pitäisi etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

Jokseenkin eri mieltä.

Niiden joilla on, tulee auttaa niitä joilla ei ole, olivat he mitä kansallisuutta tahansa.

25. Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

Jokseenkin samaa mieltä.

Tuloerot ovat tiettyyn pisteeseen asti ok, mutta suuret tuloerot eivät. OECD:n tutkimusten mukaan tuloerojen kasvaminen on hidastanut merkittävästi talouskasvua länsimaissa. Tuloerojen liiallisen kasvun on todettu olevan uhka myös yhteiskuntarauhalle.

 

Vastaukseni IS:n vaalikoneessa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *